AMLi üldkoosolekul 21.11.2009 vastu võetud aretuseeskiri aastateks 2010-2014 ja aretuseeskirjast tulenevad aretusnõuded esitati kinnitamiseks ametlikeks piiranguteks Eesti Kennelliidule.

Eile, 30. mail 2012, kinnitas Eesti Kennelliidu Volinike kogu aretuse erinõuded. Erinõuded jõustuvad 01.07.2012 ja kehtivad viis aastat (kuni 01.07.2017). Sellest tulenevalt peavad peale 01. juulit 2012 toimuva paarituse puhul aretuses kasutatavad koerad vastama aretusnõuetele.

.