1. Tagan igale enda valduses olevale koerale head ja tõuomased pidamistingimused, toidu ja joogi, vajaliku koolituse, veterinaarse abi ning hoolitsen tema tervise ja heaolu eest. Kohustun mitte omama rohkem koeri, kui jõuan selliselt pidada. Tagan oma koerale/koertele terve ja õnneliku elu ning vanaduspõlve.
  2. Ma ei võimalda oma koeral/koertel ringi hulkuda ega segada teisi elusolendeid ja inimesi. Kohustun järgima Eestis lemmikloomapidamist reglementeerivaid seadusi.
  3. Ma ei kasuta vägivaldseid meetodeid koera koolitamisel ja kasvatamisel.
  4. Ma tegutsen parimate koerapidamistavade järgi; näitustel, katsetel ja võistlustel osalen positiivses ja sportlikus vaimus ning olen eeskujuks teistele koerapidajatele.
  5. Aretuses pean silmas nii emase kui isase koera omanikuna nii aretusest kasutatavate koerte kui ka kogu tõu tervist, iseloomu ja standardit ning kohustun täitma Eesti Kennelliidu poolt kinnitatud ja kehtivaid regulatsioone. Isase koera omanikuna ei luba ma oma koera paarituseks, juhul kui mul on alust arvata, et emase omanikul puuduvad eelteadmised ja tingimused pesakonna kasvatamiseks, ja/või juhul kui on alust arvata, et pesakonda ei registreerita (FCI).
  6. Ma loovutan oma kutsikaid ja täiskasvanud koeri ainult isikutele, keda on alust pidada vastutustundlikeks ja kes on võimelised tagama loomadele terve ning täisväärtusliku elu. Ma ei müü kutsikaid ja koeri kunagi lemmikloomakaupluste ja vahendajate kaudu ega soosi kutsika kinkimist inimestele, kel puudub eelnev kindel koeravõtu soov. Ma loovutan oma kutsikad ja koerad uutele omanikele koos kõigi vajalike dokumentidega: loovutusleping, EKL tõutunnistus, veterinaarpass, kirjalik juhend kutsika kasvatamiseks, koolituseks ja hooldamiseks. Lisaks annan kutsikaomanikele AMLi  liikmete hea tava kokkuleppe koopia koos infoga Alaska Malamuutide Liidust ja Eesti Kennelliidust.
  7. Abistan oma kutsikate uusi omanikke kutsika kasvatamisel, annan neile vajalikku infot koera hooldamise ja pidamise kohta ningsuunan neid tegelema oma koeraga erinevatel aladel (näiteks kelgukoeraspordis, näitusel, kuulekuses, agilitis jne.). Selgitan koera omanikule kehtivaid aretusnõudeid ja FCI tõutunnistuse vormistamise vajadust ja reegleid. Aitan leida uue kodu oma kasvandikele ja enda loovutatud täiskasvanud koertele, keda nende endised peremehed ei saa mingil põhjusel enam pidada.
  8. Annan oma panuse alaska malamuudi tõu tutvustamisse. Olen aus teiste kasvatajate, koeraomanike ja kutsikahuviliste suhtes ning annan tõest infot oma koerte ja nende järglaste tervise, iseloomu ning omaduste kohta, sh räägin esinevatest vigadest ja puudustest.
  9. Suhtun lugupidavalt Alaska Malamuutide Liitu, järgin liidu juhiseid ja otsuseid ning ei kahjusta oma tegevuse või tegevusetusega liidu  mainet ja tegevuseesmärke. Olen sõbralik ja viisakas AMLi liikmete suhtes. Ma ei levita kontrollimatuid väiteid, laimu ja valeinformatsiooni.

Rikkumisi käsitleb AMLi juhatus juhtumipõhiselt ja otsustab edasised meetmed.