Võistluskategooriad:

A. „AASTA NÄITUSEKOER”
B. „AASTA JUUNIOR”
C. „AASTA VETERAN”
D. „AASTA KUTSIKAS”
E. „AASTA ARETUSKOER“
F. „AASTA KASVATAJA“

Konkursi tingimused:

Osaleda saavad kõik Eestis elavad alaska malamuudi tõugu koerad.

Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud FCI poolt tunnustatud kennelorganistatsioonide sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Samuti arvestatakse rühmanäitustel ja tõuerinäitustel saadud tulemusi. Arvesse lähevad maksimaalselt 5 näituse tulemused.

Kõik ülalnimetatud aunimetused omistatakse Alaska Malamuutide Liidu poolt kord aastas.

AML’i juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni. Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad/koerakasvatajad. Kõik tulemused avaldatakse AML’i kodulehel. Võitjate autasustamine toimub AML’i aasta esimesel üldkoosolekul.  Autasustatakse igas kategoorias kolme parimat, va Aasta Kasvataja ja Aasta Aretuskoera konkurss, kus autasustatakse ainult esikohta. Kõik osalejad saavad diplomi. Auhinnad saavad ainult Alaska Malamamutide Liidu liikmed.

Aunimetuse saamiseks saadab koera/kenneli/aretuskoera omanik AML’i  järgneva aasta hiljemalt 31 jaanuaril (postitempel 31. jaanuar) täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist näitustel (näituste kirjelduslehed, rühma- ja BIS koha  kinnitus(ed)). Juhul kui tulemused on kantud EKLi online registrisse, piisab linkimisest nendele andmetele.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA!.

A. Konkurss „ AASTA NÄITUSEKOER”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale PI/PE, TP-, VSP- ja rühmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal

B. Konkurss “AASTA JUUNIOR

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis saavutatud kohtade (SP/SK1-4), TP-JUN, VSP-JUN ja juunioride BIS tulemuste põhjal. Koerale peab olema omistatud SK (serifikaadi kandidaat), et tulemusi konkurssi raames arvestataks.

C. Konkurss „ AASTA VETERAN”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani klassis saavutatud kohtade (SP/SK1-4), TP-VET, VSP-VET ja veteranide BIS tulemuste põhjal. Koerale peab olema omistatud SK (serifikaadi kandidaat), et tulemusi konkurssi raames arvestataks.

D. Konkurss „AASTA KUTSIKAS”

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale beebi ja kutsika klassis saavutatud kohtade (EAH 1-4), TP-KUTS, VSP-KUTS ja kutsikate BIS tulemuste põhjal. Koerale peab olema omistatud EAH (eriauhind), et tulemusi konkurssi raames arvestataks.

E. Konkurss „AASTA ARETUSKOER“

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale järglasteklassis saavutatud kohtade (EAH 1-4) ja järglasteklassi BIS tulemusete põhjal. Koerale peab olema omistatud EAH (eriauhind), et tulemusi konkurssi raames arvestataks.

F. Konkurss „AASTA KASVATAJA“

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale kasvatajaklassis saavutatud kohtade (EAH 1-4) ja kasvatajaklassi BIS tulemusete põhjal. Kasvatajale peab olema omistatud EAH (eriauhind), et tulemusi konkurssi raames arvestataks.

Punktiarvestuse tabel:

Põhipunktid
PE/PI 4, jun/vet/kuts SP/SK4 1
PE/PI 3, jun/vet/kuts SP/SK3; järglaste/kasvataja klassi EAH4 2
PE/PI 2, jun/vet/kuts SP/SK2; järglaste/kasvataja klassi EAH3 3
VSP, jun/vet/kuts VSP /järglaste/kasvataja EAH2 4
TP, jun/vet/kuts TP /järglaste/kasvataja  EAH1 5
Rühmapunktid
RÜP 5 1
RÜP 4 2
RÜP 3 3
RÜP 2 4
RÜP 1 5
Bis’i punktid
BIS 5, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 5 1
BIS 4, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 4 2
BIS 3, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 3 3
BIS 2, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 2 4
BIS 1, jun/vet/kuts/järglaste/kasvataja BIS 1 5
Lisapuktid
Maailma ja Euroopa Võitja/Juuniorvõitja/Veteranvõitja 5
Põhjamaade Võitja/Juuniorvõitja/VeteranvõitjaBaltimaade Võitja/Juuniorvõitja/Veteranvõitja 4
Riigi Võitja/Juuniorvõitja/Veteranvõitja 3

Põhipunktid maades, kus PE/PI järjestust ei valita:

Klassi võit annab 3 punkti (juhul kui koer ei ole TP või VSP).

Nende maade näitustel, kus VSP-d (jun/vet/kuts VSP-d) eraldi ei valita, annab PI/PE 1 koht (jun/vet/kuts klassi 1 koht) 4 punkti, juhul kui koer ei ole TP (jun/vet/kuts TP).

Alaska malamuutide erinäituse TP-le ja jun/vet/kuts TP-le lisatakse BIS-1 punktid, samuti järglaste ja kasvatajaklassi parimale. Erinäituseks loetakse näitust, mis on kantud Eesti Kennelliidu või mõne teise FCI liikmesriigi kalenderplaani erinäitusena.

Näituste, kuhu on registreerunud enam kui 10 alaska malamuuti, põhipunktid korrutatakse kahega. Alaska malamuutide või põhjamaiste kelgukoerte erinäituse ja näituste, kuhu on registreerunud enam kui 25 alaska malamuuti, põhipunktid korrutatakse kolmega. Maailma ja Euroopa võitja näituste põhipunktid korrutatakse neljaga.

Kui kaks või enam koera saavad võrdse aru punkte, siis tuleb paremale kohale koer, kellel rohkem lisa-, rühma- ja bis’i punkte või kes on saavutanud rohkema arvu punkte vähematelt näitustelt. Kui see võitjat ei selgita, läheb koht jagamisele.

Näide 1:

Koer tuleb rahvusvahelise näitusel (registreerunud 12 koera) TP, RÜP 1 ja BIS 4 – 5*2+5+2 = 17punkti

Näide 2:

Juunior tuleb ühe tõu erinäitusel TPJ ja VSP- koer saab osaleb konkursil A ja B. Konkurss B – 5*3+5 = 15 punkti. Konkurss A – 4*3 = 12 punkti

Näide 3:

Kutsikas tuleb erinäitusel VSP KUTS – 4*3= 12punkti

Näide 4:

Veteran tuleb Maailma võitja näitusel TP-VET ja saab tiitli Maailma Veteranvõitja – 5*4+5 = 25punkti.

Tabel punktide arvutamiseks.


Töökoerad

 

Võistluskategooriad:

G. AASTA RAKEND

H. AASTA HARRASTUSKOER

 

Konkursi tingimused:

Osaleda saavad kõik Eestis elavad FCI tõutunnistusega alaska malamuudid. Konkursil osalemiseks saadab(vad) koeraomanik(ud) täidetud vormikohase blanketi hiljemalt 31. jaanuaril AML-i e-postiaadressile alaska@malamuut.org

Aunimetused „AASTA RAKEND“ ja „AASTA HARRASTUSKOER“ omistatakse AML-i poolt kord aastas.

AML-i juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni. Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad või rakendid. Kõik tulemused avaldatakse AML-i kodulehel. Võitjate autasustamine toimub AML-i aasta esimesel üldkoosolekul. Autasustatakse igas kategoorias kolme parimat. Kõik osalejad saavad diplomi. Auhinnad saavad ainult AML-i liikmed.

Kõigilt kelgukoeraspordialadelt on võimalik koguda punkte võrdselt. Kui võistluste korraldaja teeb ametliku eraldi arvestuse alaska malamuutidele või põhjamaiste kelgukoerte gruppile B (B – alaska malamuudid, gröönikoerad, samojeedikoerad), siis jaotatakse punktid selle arvestuse alusel. Kui arvestus on üldine või RNB (Registered Nordic Breed), siis lisandub täiendavalt 5 punkti.

 

G. AASTA RAKEND

 

Punktiarvestuseks kvalifitseeruvad kõik rahvusvahelistel kelgukoeraspordi võistlusreeglitel põhinevad võistlused ja võistlusklassid, kui need korraldatakse avalikult ja nende toimumisest ollakse teadlikud. Konkursi arvestusse lähevad samal aastal saavutatud kuni viie parima võistluse tulemused.

Rakend osaleb võistlusel alates kahekoera võistlusklassist, kõik koerad rakendis peavad olema alaska malamuudid. Rakendi arvuline koosseis peab olema muutumatu, küll aga on lubatud kasutada ühte asenduskoera kahe ja kolme koera rakendis, kahte asenduskoera nelja ja viie koera rakendis, kolme asenduskoera kuue ja seitseme koera rakendis jne. Asenduskoer on koer, keda saab rakendis kasutada algkoosseisu koera asemel, kellel on innaaeg, kes on parasjagu vigastatud või vajab muul põhjusel asendamist. Ühe võistluse kestel ei tohi koeri vahetada, aga erinevatel võistlusel võib osaleda vastavalt eelpoolt toodud süsteemile muutuva rakendikoosseisuga. Aunimetus omistatakse enim punkte kogunud rakendile.

H. AASTA HARRASTUSKOER

Punktiarvestuseks kvalifitseeruvad kelgukoeraspordi üksikalade (ühe koera võistlusklasside) tulemused. Arvestatakse kõiki kelgukoeraspordi ja koertekrossi võistlusi, kui need korraldatakse avalikult ja nende toimumisest ollakse teadlikud. Konkursi arvestusse lähevad samal aastal saavutatud kuni viie parima võistluse tulemused. Arvestatav minimaalne distantsi pikkus on 2 km.

Aunimetus omistatakse enim punkte kogunud koerale.

 

PUNKTIDE ARVESTUS

 

Põhipunktid

1. koht 30 punkti
2. koht 25 punkti
3. koht 20 punkti
4. koht 15 punkti
5. koht 13 punkti
6. koht 11 punkti
7. koht 9 punkti
8. koht 7 punkti
9. koht 5 punkti
10. koht 3 punkti
11. ja iga järgmine koht 2 punkti

Lisapunktid
Iga sinust tahapoole jäänud võistleja (kaasa arvatud kõik, kes startisid, kuid katkestasid või diskvalifitseeriti) annab 1 lisapunkti.

Tulemus MK etapilt annab 10 lisapunkti.

Tulemus EM-ilt või MM-ilt annab 40 lisapunkti.

Tulemus keskmaavõistlustelt annab 40 lisapunkti.

Tulemus pikamaavõistlustelt annab 60 lisapunkti.

Iga järgmine koer rakendis annab 5 lisapunkti (kahene rakend 0 punkti, kolmene 5, neljane 10 jne).

NÄITED:
1. Koerakrossis 10. koht üldarvestuses (13 startijat) Läti meistrivõistlustelt, mis olid ühtlasi ka MK etapiks. Punktid: 3+5+10=18 punkti.

2. Kahe koeraga suusatajaveos 3. koht (3 startijat) rahvusvaheliselt kelgukoerte võistluselt sprindidistantsil RNB arvestuses. Punktid: 20+5= 25 punkti.

3. Kuue koeraga kelguveos 8. koht (9 startijat) keskmaavõistluselt Polardistance 160, grupp B. Punktid: 7+1+40+20=68 punkti.

Tabel punktide arvutamiseks

reeglid muudetud 18.05.2019 üldkoosolekul