Head näitusehuvilised!
Peame kahjuks teatama, et seoses COVID-19 olukorraga, ei toimu meie 5-6.06.2020 plaanitud näitused. Põhjamaiste kelgukoerte erinäitus jääb tänavu ära ja V rühma näitus, sh alaska malamuutide erinäitus (va. 6&7 alarühm) toimub 6.09.2020 Harjumaal (täpse näituse platsi teatame
lähinädalatel).
Kõiki tõuge hindab Maria Weafer (Iirimaa). Taasavame registreerimise peagi!
Loodame teie kõigiga kohtuda 06.09.2020!
~~~
Dear participants!
Unfortunately we have to inform that due COVID-19 situation our shows planned to 5-6.06.2020 won’t take place. Specialty show for Nordic Sledge Dogs will be cancelled and V group show, incl. Specialty Show for Alaskan Malamute (excl. 6 & 7 subgroups) will be held on 6.09.2020 in Harjumaa (exact show place will be announced in coming weeks).
All breeds will be judged by Maria Weafer (Ireland). We will reopen entry soon!
We hope to see you all on 6.09.2020!