Avatud on registreerimine Põhjamaiste kelgukoerte erinäitusele,
mis leiab aset 08.09.2019 Saku mõisa pargis, Harjumaal.Entry is open to the Speciality Show for Nordic Sledge Dogs
that will take place on 08.09.2019 at Saku manor park, Harjumaa.