Käimas on iga-aastane Aasta Alaska Malamuudi konkurss. Ootame dokumente kuni 31. jaanuarini.

Nagu eelmiselgi aastal saab oma tulemused edastada mugavalt läbi google-põhiste arvutustabelite või ka vanamoodsal viisil saates tulemused posti või e-postiga. Järjestatud ja diplomi saavad kõik osalejad, lisaks on auhinnad väljapandud AMLi liikmetele.

Reeglid ja Arvutustabelid.

Samuti ootame vihjeid Eriauhinna kandidaatide kohta, kes on silmapaistnud mõnel muul alal, mis ei mahu reeglites toodud konkurside raamidesse.